ZAiKS

Czyli Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych (ZAiKS)

Przede wszystkim kto powinien wnieść opłatę ? ZAiKS

“Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie określa w sposób precyzyjny, kto … jest zobowiązany do wniesienia opłat z tytułu honorariów autorskich. Tym samym daje uprawnionym prawo do ubiegania się o wynagrodzenie zarówno od właściciela sali wynajmowanej na ten cel, zespołu muzycznego wykonującego utwory na weselu, jak i od samych Państwa Młodych (ale oczywiście tylko od jednego, a nie od wszystkich tych podmiotów równocześnie). Najczęściej jednak w przypadku organizacji wesela, opłatę taką wnosi właściciel sali.

Źródło: www.zaiks.org.pl